Ana SayfaHakkımızdaEkibimizVideolarİletişim
 • s
             
  İlk Trimester uygulamaları ile ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız   İkinci Trimester uygulamaları ile ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız   Üçüncü Trimester uygulamaları ile ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız  
     
  Detaylı Fetal Ultrasonografi (genetik ultrasonografi = ikinci düzey inceleme)

Detaylı Fetal Ultrasonografi (genetik ultrasonografi = ikinci düzey inceleme)

 • Gebeliğin 18-22. haftaları arasında uygulanır
 • Amaç fetal anatominin detaylı olarak incelenmesidir.
 • Öncelikle yapılmış olan Down Sendromu tarama testi (ikili test veya diğerleri) değerlendirilir, saptanmış olan Down Sendrom’lu bebek doğurma riski açıklanır. Tarama testinin Down Sendromu’nu  belirleyebilme başarısı hakkında aile bilgilendirilir.
 • Yapılacak olan II. düzey ultrasonografi ile fetal anatominin ne oranlarda değerlendirilebileceği açıklanır. Kesin olarak saptanabilecek veya saptanamayacak fetal anomaliler açıklanır.
 • İncelemede tercihen renkli Doppler ultrasonografi cihazı  ve transabdominal (karın üstü) prob kullanılır. Bazı olgularda, özellikle beyin yapılarının daha net gözlenebilmesi amacıyla transvaginal prob kullanılabilir.
 • Fetal anatomik yapılar ortalama 20-30 dakika süresince ve olabildiğince ayrıntılı olarak incelenir, görüntüler kaydedilir, arşivlenir.
 • Maternal obesite başta olmak üzere incelemenin kısıtlı yapılabildiği bazı durumlarda fetal anatomik inceleme ortalama 2 hafta sonra (22-23. haftalar) tekrarlanır.
 • Her iki uterin arter Doppler indeksleri incelenir, gerekli durumlarda 24-26. haftalarda Doppler ultrasonografi tekrarlanır.

II. düzey USG ile değerlendirilebilen fetal anatomik yapılar:

 • Beyin yapıları

                  Serebellum (hemisferler ve vermis)
                  sisterna manga
                  talamus
                  lateral ventrikül
                  Koroid Pleksus
                  kavum septum pellusidum
                  korpus kallosum, kallosal arter
                  parankimde yer kaplayan lezyonlar

                  Burun Kemiği
                  dudaklar
                  burun delikleri
                  her iki orbita – lens
                  kulaklar

 • Kol kemikleri (sağ ve solda 3 adet) ve el parmakları
 • Bacak kemikleri (sağ ve solda 3 adet) ve ayak tabanları – parmakları
 • Kalp planları, renkli Doppler ile kan akımları
 • Toraks , diafragma
 • Mide, her iki böbrek parankimi, pelvis renalis ve sürrenal gland
 • Barsaklar, karaciğer, safra kesesi
 • Mesane, göbek kordonundaki damar sayısı, kordonun fetusa girişi
 • ,Fetal genital yapılar
 • Amnion Sıvı Miktarı yeterliliği
 • Uterin ve umbilikal arter Doppler indeksleri
 • Fetal arteriel ve venöz Doppler
 • Plasenta yerleşimi ve yapısı
 • Servikal uzunluk
 
 
 
Fetus Prenatal Tanı

Adres: Bağdat Cad. İrfan Bey Apt. No:216 D:21 Çiftehavuzlar / İstanbul
Tel: 0216 360 85 85    0216 360 85 85    Fax: 0216 360 90 14
Web: www.fetus.com.tr   E-Posta: info@fetus.com.tr